I’m currently abroad and traveling, so the easiest way to contact me is by email:

juliusz.fedyk@gmail.com

Derzeit bleibe ich im Ausland. Am leichten kontaktieren Sie mich per E-Mail:
juliusz.fedyk@gmail.com

Obecnie przebywam poza granicami kraju. W wszelkich sprawach najwygodniej skontaktować się ze mną przez adres email:

juliusz.fedyk@gmail.com

 

It’s been a couple of years since I started working on IT projects, mostly web applications . During last two years I ran the company “Lucidable” where Ruby on Rails Applications were conjured. You can see most of them in my portfolio.

Application design is a very demanding and yet liberating task. You find yourself between the client, end-user, designer and the developer, and you look for the best solutions while watching the budget and the quality. It requires some knowledge from many overlapping fields, discipline, creativity and nerves of steel. Therefore is the job I simply adore.

I love those new technologies that have already broken the IT box, and reshaped the meaning of the word “competitive”. Of course I keep everything in the right place. After getting throe many stadiums of geekology I’m now a strong advocate for WordPress for company websites and blogs, or Pyro and Drupal for simple portals. However when I’m introduced with a challenge I like to reach for many common and uncommon solutions out there, weighting their stability, sustainability and scalability.

When I need to write some code – I’m at home with HTML5, CSS3, LESS, SASS, JavaScript. I have absorbed a basic level of PHP and Ruby (on Rails) while working on different projects. When it comes to graphic design – PS and Illustrator would be my weapon of choice, though for prototyping I tend to use InkScape these days.

I love to create, thus I always occupy my free time with many side projects.

Od kilku lat zajmuję się realizacją projektów IT – głównie Aplikacji Internetowych. Przez ostatnie dwa lata prowadziłem spółkę Lucidable, w ramach której powstawały aplikacje w Ruby On Rails – większość z nich można podejrzeć w Portfolio.

Projektowanie aplikacji to bardzo wyzwalające i wymagające zajęcie – znajdując się pomiędzy klientem, użytkownikiem końcowym, projektantem i developerem szuka się jak najlepszego rozwiązania, pilnuje jego realizacji i budżetu. Potrzeba do tego wiedzy z wielu przenikających się dziedzin, dyscypliny,  kreatywności i stalowych nerwów. Dlatego jest to zajęcie, które uwielbiam bezgranicznie.

Przepadam za nowymi technologiami, które dzisiaj całkowicie już rozbiły pudełko branży IT i nadały nowe znaczenie słowu „konkurencyjny“. Oczywiście wszystko ma swoje miejsce – innowacja też. Przebrnąwszy przez różne stadia technofilii obecnie jestem zwolennikiem firmowych wizytówek na WordPressie, prostych portali na Drupalu lub Pyro, ale kiedy pojawia się interesujące zadanie chętnie sięgam do różnych rozwiązań biorąc pod uwagę rodzaj aplikacji, trwałość rozwiązania, skalowalność.

Jeśli chodzi o kodowanie – moim naturalnym środowiskiem pracy są HTML5, CSS3 i JavaScript. Podstawy PHP i Ruby (on Rails) wchłonąłem osmotycznie pracując przy różnych projektach. W grafice – Adobe Photoshop i Illustrator, choć do szybkiego szkicowania layoutów wystarcza mi dzisiaj Inkscape.